B2B İletişim Hizmet Sağlayıcıları Açık Rıza Beyan Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU BAĞLAMINDA

B2B

AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

Anadolu Caddesi No: 1034 A-B, 35610 Çiğli/İzmir adresinde mukim veri sorumlusu Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu Medikal Gıda Hayvancılık ve Ürünleri Temizlik ve İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle kısaca “Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu” olarak anılacaktır.), tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve B2B Aydınlatma Metni -01 YED kapsamında;

İşbu bilgi ve beyanım doğrultusunda; veri sorumlusu sıfatıyla Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu tarafından bilgime sunulmuş olan B2B Aydınlatma Metni -01 YED kapsamında tarafımca şirket yetkilisi ad-soyad, unvan, adres, sipariş ve siparişi teslim alan kişi, telefon numarası, elektronik posta adresi bilgilerimin Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu ile aramızdaki tüm operasyonel faaliyetlere ilişkin iletişimin sağlanabilmesi için yurt dışı veri tabanlı (WhatsApp, Microsoft, Outlook, Google vb.) iletişim hizmet sağlayıcılara bilgime sunulmuş olan aydınlatma metninde belirtilen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi de dikkate alınarak verilerimin aktarılıp, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, yeniden düzenlenmesine, değiştirilmesine açık rızamın olduğunu beyan ve taahhüt ederim.