Şahis B2B Bulut Bilişim Hizmet Sağlayıcıları Açık Rıza Beyan Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU BAĞLAMINDA

ŞAHIS FİRMASI BAYİLİK BAŞVURU FORMU

AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

Anadolu Caddesi No: 1034 A-B, 35610 Çiğli/İzmir adresinde mukim veri sorumlusu Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu Medikal Gıda Hayvancılık ve Ürünleri Temizlik ve İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle kısaca “Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu” olarak anılacaktır.), tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Şahıs Firması Bayilik Başvuru Formu Aydınlatma Metni -01 YED kapsamında;

İşbu bilgi ve beyanım doğrultusunda; veri sorumlusu sıfatıyla Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu tarafından bilgime sunulmuş olan Şahıs Firması Bayilik Başvuru Formu Aydınlatma Metni -01 YED kapsamında tarafımca ad-soyad, unvan, kimlik numarası, vergi numarası, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, b2b.yenicagecza.com kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile vergi levhası, perakende satış izni belgesi bilgilerimin Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu’nun arşiv ve saklama faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için yurt dışı veri tabanlı bulut bilişim hizmet sağlayıcılara bilgime sunulmuş olan aydınlatma metninde belirtilen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi de dikkate alınarak verilerimin aktarılıp, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, yeniden düzenlenmesine, değiştirilmesine açık rızamın olduğunu beyan ve taahhüt ederim.